Scheidsrechtersvereniging IJmond

Opgericht 21 augustus 1972

LET OP: niet alles wat in deze rubriek voorkomt moet serieus worden genomen. De vrijheid van meningsuiting van de redacteuren staat voorop.  Het bestuur heeft geen invloed op de inhoud van deze rubriek.

Wist u dat ..... (18 oktober)

 • er volgende week klaverjassen (en bij voldoende belangstelling ook: keezen) is
 • onderstaande de nieuwe opkomst is opgenomen
 • Folkert de eerste 2 regels van deze editie voor zijn rekening heeft genomen (inclusief de bijgewerkte opkomstlijst)
 • hij op deze manier langszaam aan het opbouwen is
 • wij binnenkort weer een volledige rubriek van Folkert verwachten
 • de gebroeders Martens beide weer aanwezig waren
 • de ene uit Spanje was teruggekeerd en de andere uit de Dominicaanse Republiek
 • Henk M. weer als vanouds de training leidde
 • Henk nog steeds niet van afsnijden houdt
 • hij daar gisteren ook weer diverse IJmonders op aansprak
 • zelfs Carel niet aan de dans kon ontspringen
 • Willy Willy geheel onverwacht ontbrak op de training
 • hij wel later nog aanschoof voor de nazit
 • dat overigens nog later was dan Fred
 • wij Willy hebben aangeraden zich aan zijn eigen regel te houden
 • hij vorige keer namelijk nog stelde geen wedstrijden op de woensdag aan te nemen
 • dit dan ook als een uitzondering wordt getolereerd 
 • Wybo eindelijk ook weer ten tonele verscheen
 • hij op de training demonstreerde hoe fit hij was
 • de voorzitter zijn gezicht voor de 2e achtereenvolgende week niet heeft laten zien
 • hij op deze manier dezelfde kant op gaat als zijn medebestuurslid Jay
 • wij ervan uitgaan dat beiden volgende week wel aanwezig zullen zijn bij het klaverjassen en keezen
 • er gisteren na de training weer volop aan het formeren werd gedaan
 • deze pogingen er hopelijk in zullen resulteren dat er in maart 2019 een volwaardig bestuur zal zijn
 • dit met de inzet van allen gewoon moet gaan lukken
 • Fred op dit moment nog de enige rapporteur is binnen IJmond
 • Sander namelijk te kennen gaf dat hij zijn rapporteursfunctie ter beschikking heeft gesteld
 • hij hiervoor diverse redenen had
 • Sander wel als coach voor de KNVB actief blijft
 • er nu nog maar 21 rapporteurs schijnen te zijn in heel West 1
 • Ron voor de nazit verscheen, maar opmerkelijk rustiger was dan de week ervoor
 • dit waarschijnlijk te maken had met het zware werk dat hij eerder had verricht
 • hij namelijk voor zijn fret een heus buitenverblijf heeft gebouwd
 • de fret van Ron nu zelf kan bepalen of hij binnen of buiten verblijft
 • Ron hiervoor een ingenieus systeem heeft bedacht
 • Fred al opmerkte dat de fret van Ron wel erg slim moet zijn
 • Fred ook opmerkte dat dit wel met de naam te maken zal hebben
 • de stand aan kop van de ranglijst bijzonder spannend is
 • er slechts een verschil van 0,5 tussen Jacques en Menno is
 • Menno echter de komende tijd zeker een keer afwezig zal zijn
 • dat op 7 november het geval is
 • er dan dus ook weer kansen zijn voor de nummers 3 en 4 (Willy Willy en Folkert)
 • de week van de scheidsrechter weer voorbij is
 • wij echter hopen dat er elke week positieve aandacht voor de scheidsrechters zal zijn
 • de IJmonders hier zeker hun best voor zullen doen
 • komend weekend de derby Kennemers - Beverwijk op het programma staat
 • enkele IJmonders al hebben aangegeven daar zeker bij te zullen zijn
 • voor in de herfstvakantie dit nog als leestip wordt meegegeven: https://www.businessinsider.nl/bjorn-kuipers-scheidsrechter-wk/
 • de gastredacteur het voor nu wel weer genoeg vindt

Naamloos1.jpeg

 

 

 

Wist u dat ......(11 oktober)

 • de secretaris voor een unicum heeft gezorgd
 • hij gisteren onmiddellijk na de training enkele wistudatjes op de site had geplaatst
 • hij daarmee een nieuwe rol en functie heeft aangenomen
 • zijn bijdrage hieronder integraal is te lezen
 • de gastredacteur geen reden heeft gezien om tot censuur over te gaan
 • -Vandaag een extra vroege editie verschijnt

  -Menno nl. te kennen heeft gegeven zich extra goed in te spannen tijdens de training

  -Praatjes geen gaatjes vullen in dit geval

  -Tot het gaatje gaan in een ander daglicht gezien moet worden

  -Diep gaan bij Menno alleen voorkomt bij andere situaties

  -Hij expliciet aangaf dat 11 oktober coming-out dag is

  -Wij met spanning afwachten wat zijn aanvulling hier in is

 • de gastredacteur geen aanleiding ziet en heeft om tot een nadere aanvulling over te gaan
 • hij wel wenst te benadrukken dat iedereen hem even lief is
 • hier verder niets achter moet worden gezocht
 • het wel aan te raden is om deze rubriek voortaan van een disclaimer te voorzien
 • hierin dan zoiets komt te staan als "LET OP: niet alles wat in deze rubriek voorkomt moet serieus worden genomen. De vrijheid van meningsuiting van de redacteuren staat voorop; het bestuur heeft geen invloed op de inhoud van deze rubriek"
 • er gisteren bij de nazit uitgebreid werd gedicussieerd over de toekomst van sv IJmond
 • er gelukkig aan het einde van de discussie ook - min of meer - witte rook waarneembaar was
 • wij hierop in een van de volgende edities zullen terugkomen
 • Willy Willy als enige scheidsrechter afgelopen weekend iets had gemerkt van de "Week van de scheidsrechter"
 • hij een oranje t-shirt had ontvangen met spreuken van Johan Cruijff
 • Willy dit shirt tijdens de training trots showde
 • de scheidsrechters bij rkvv DEM ook in het zonnetje werden gezet
 • zij een tossmunt en een bos bloemen ontvingen
 • er helaas dat weekend geen IJmonders bij rkvv DEM actief waren
 • Carel wel enkele weken geleden bij DEM was geweest als scheidsrechter
 • hij daarover graag nog in discussie wil met Wybo
 • Wybo de laatste tijd echter veel op reis is
 • wij echt hopen dat hij nu spoedig eens kan laten zien hoe fit hij is
 • Folkert gelukkig ook weer aanschoof voor de nazit
 • hij echter niet tegelijkertijd met Fred naar huis ging
 • Henk W zich op de training weer volop liet gelden
 • hij zijn kopplek opeiste voor de dribbelronde
 • trainer Sander dit vanaf afstand bekeek
 • zijn (voorlopig) laatste training een behoorlijk pittige was
 • zelfs Menno daarvan meer zweetdruppels op zijn voorhoofd had dan gebruikelijk
 • wij benieuwd zijn of dat ook het geval zal zijn tijdens de eerste training van Henk M.
 • Pim een prima rapport liet zien van WAM de Boer
 • als Folkert deze rubriek ook nog aanvult er dan 3 personen aan hebben bijgedragen
 • dit dan helemaal een unicum zal zijn.....

 

Naamloos.jpeg 

Wist u dat ...... (4 oktober 2018)

 • het vandaag dierendag is
 • iedereen dus geacht wordt extra lief te zijn voor zijn huisdier(en)
 • het binnenkort ook weer de week van de scheidsrechter is
 • iedereen dan geacht wordt extra lief te zijn voor de scheidsrechter(s)
 • we dit in de week van 6 t/m 14 oktober zullen gaan merken
 • meer info te vinden is op: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/49668/week-van-de-scheidsrechter-2018-scheidsbedankt
 • er de laatste tijd veel "vaste" krachten ontbreken op de training
 • hier niet alleen blessures de oorzaak van zijn
 • de gastredacteur een ieder oproept om op woensdag te komen trainen (indien mogelijk uiteraard)
 • het in dat opzicht jammer is dat de beroemde kapper uit Heemskerk er niet meer bij is
 • hij in ieder geval altijd kwam trainen
 • volgende week sowieso een hogere opkomst wordt verwacht
 • dan namelijk de eerste klaverjasronde op het programma staat
 • Sander heeft toegezegd zijn Keezbord mee te zullen nemen
 • er dus ook ruimte is voor de Keezers onder de IJmonders
 • Sander dan ook zijn "voorlopig" laatste training leidt
 • inmiddels namelijk duidelijk is geworden dat Henk M. vanaf 13 oktober weer terug in Nederland is
 • Folkert zijn gezicht weer liet zien tijdens de nazit
 • wij hopen dat Folkert ook weer spoedig op het veld te zien zal zijn
 • hij in ieder geval heeft aangegeven ook volgende week van de partij te zijn bij het klaverjassen
 • Fred er dan ook voor moet zorgen dat hij op tijd aanwezig is
 • hij deze week overigens al iets eerder verscheen dan de week ervoor
 • hij door de afwezigheid van Martien ook iets eerder naar huis moest
 • Fred zelfs zijn laatste biertje niet helemaal kon nuttigen
 • hij dat volgende week weer hoopt goed te kunnen maken
 • Jacques en Henk P. weer terug waren van vakantie
 • vooral Jacques gekleurd terug was gekomen uit Spanje
 • hij nu zo als gekleurde Piet door het leven zou kunnen
 • dat ook voor Willy Willy geldt
 • hij namelijk bont en blauw was door de al eerder gemelde val van zijn fiets
 • Willy vast nog wel bereid is om zijn gekleurde onderkant volgende week te tonen
 • enkele onverlaten de fiets van Aron hadden toegetakeld
 • Aron overweegt om hiervan aangifte te doen
 • Henk W. hem het advies gaf om zijn fiets voortaan bij av DEM nieer te zetten ipv bij de biljartclub
 • Aron nog niet zeker wist of hij dat advies zou opvolgen
 • de gastredacteur hem echter ernstig in overweging geeft dat wel te doen
 • de rapporteurs weer druk met elkaar in overleg waren
 • wij ons afvragen over welke scheidsrechter(s) zij het hebben gehad
 • Wybo helaas nog niet heeft kunnen demonstreren hoe Fifa-fit hij is
 • hij al geruime tijd niet op de training is gesignaleerd
 • ditzelfde voor Jay geldt
 • de voorzitter ook op zoek naar hem is
 • overwogen wordt een bericht op "Opsporing Verzocht" te plaatsen
 • meedoen aan de Grote Clubactie nog steeds mogelijk is voor alle IJmonders
 • dat kan via https://clubactie.nl/actie/SportverenigingBeverwijk
 • er € 1 per verkocht lot naar sv IJmond gaat
 • Folkert deze rubriek misschien nog verder aanvult.......... 
 • bij deze dus ...
 • Jullie een mail hebben gehad met de mededling dat het klaverjassen/kezen is doorgeschoven naar 24 oktober

Wist u dat ...... (27 september 2018)

 • de training van gisteren de laatste van de maand september was
 • dit nog niet de laatste was van gasttrainer Sander
 • hij in oktober voorlopig ook nog de trainingen verzorgt
 • dit tot ieders tevredenheid is
 • Ruud ook weer van de partij was
 • hij nog opmerkingen maakte over een opmerking in de wist-u-dat van vorige week
 • Ruud te kennen gaf wel van zwart te houden
 • wij ons afvragen hoe Ruud dit bedoelt
 • hij kennelijk als ex-rapporteur gewoon van scheidsrechters houdt
 • deze in het verleden - toen Ruud nog rapporteur was - vaak in het zwart gekleed gingen
 • zij echter niet veel van het "houden van" hebben gemerkt destijds
 • Ruud voor, tijdens en na de training niet altijd vrienden maakt
 • hij soms nog in zijn rol van rapporteur schiet en als zodanig reageert
 • de 2 nog actieve IJmond-rapporteurs zich na afloop op het rapport van Menno stortten
 • zij moesten constateren dat de trainingen hun vruchten hebben afgeworpen en de rapporteur dat ook had gezien
 • Menno dat ook zo had beleefd
 • Wybo niet op de training aanwezig was, maar wel goed nieuws appte
 • hij namelijk voor de zware Fifa-test geslaagd was
 • wij Wybo hiermee uiteraard van harte feliciteren
 • hij de volgende keer op de training kan demonstreren hoe Fifa-fit hij is
 • er kritiek viel te beluisteren op de vermelding van de naam Aad in deze rubriek
 • de gastredacteur heeft aangegeven dat dit tot zijn redactionele vrijheid behoort
 • hij geen censuur duldt
 • barkeeper Martien de komende 2 weken afwezig is
 • hij met de bus naar Barcelona reist om daar naar zijn zoon Rob te kijken
 • Rob daar aan een zware triathlonwedstrijd deelneemt
 • Jacques daarentegen weer terugkeert van zijn vakantie-adres   
 • Willy Willy niet deelnam aan de training
 • hij bij de nazit wel verscheen en aangaf geblesseerd te zijn door een klein fiets-ongeval
 • wij ons afvragen wie nu op bezoek moet bij Willy in het kader van een "lief en leed-bezoek"
 • dit overigens al het 2e fietsongeval in korte tijd is bij IJmond
 • penningmeester Ed daarvan nog steeds thuis aan het herstellen is
 • Pim zaterdag as. een bekende begeleider op bezoek krijgt
 • Willem de Boer voor menig IJmonder een bekende is
 • Fred steeds later komt
 • hij nu pas om 22.15 arriveerde
 • hij zijn vertrektijd hier ook op aanpast
 • zelfs Menno en Henk eerder weggingen dan Fred en René
 • Carel overweegt om volgend seizoen naar de jeugd over te stappen
 • hij al driftig aan het informeren was in welke groep hij dan terecht gaat komen
 • dat waarschijnlijk in jeugdgroep C zal zijn
 • in het blad De Scheidsrechter ook een stukje staat dat de secretaris onder de aandacht van de COVS heeft gebracht
 • de liefhebbers dat kunnen lezen op pagina 13 van het laatste nummer:http://tekstueelgp.instantmagazine.com/scheidsrechter/6-2018/cover/
 • er vanuit de trainingsgroep werd geopperd om voortaan geen wedstrijden meer op woensdag aan te nemen
 • dit namelijk ten koste gaat van de trainingsopkomst
 • woensdag trainingsdag is
 • meedoen aan de Grote Clubactie ook voor IJmonders mogelijk is
 • dit kan via: https://clubactie.nl/buypage
 • er € 1 per verkocht lot naar sv IJmond gaat
 • dat de penningmeester tevreden zal stellen.............. 

Wist u dat ...... (20 september 2018)

 • er gisteren veel over de spelregels is gediscussieerd
 • dit natuurlijk te maken had met de spelregeltesten van de KNVB
 • diverse IJmonders wisselende scores hebben behaald
 • Wybo t/m heden de topper is met 19 goede antwoorden (van de 20)
 • de overige IJmonders tussen de 15 en 18 hebben gescoord
 • er overigens veel kritiek was te beluisteren over de verdere invulling van de bijeenkomsten
 • deze voor een groot deel uit het bekijken van filmpjes op de smartphone bestond
 • dit niet voor herhaling vatbaar lijkt
 • Henk W weer op het trainingsveld actief was
 • hij daar weer als vanouds zijn kunsten liet zien
 • Henk van plan is voorlopig weer elke week te komen trainen
 • wij hopen dat de andere IJmonders zijn voorbeeld zullen volgen
 • de trainingen voorlopig onder leiding staan van Sander
 • hij gister wel te maken had met wat tegenwind
 • dit letterlijk genomen moet worden
 • de door hem neergezette pionnen regelmatig door de harde wind werden weggeblazen
 • dit de IJmonders er niet van weerhield om zo goed mogelijk het parcours te volgen
 • het IJmond-uitje geslaagd genoemd mag worden
 • de reis om 12.08 begon met de treinreis  vanaf Heemskerk/Beverwijk
 • en deze om circa 22.00 uur eindigde met de terugkomst op de stations Beverwijk en Heemskerk
 • er tussendoor diverse activiteiten op het programma stonden
 • er al gesproken is over het volgende uitje
 • dit voor augustus/september 2019 op de agenda staat
 • er dus nog genoeg tijd is voor goede ideeen/voorstellen
 • Rene gisteren een keer moest verzaken voor de nazit
 • hij hiervoor een goede reden had
 • Fred daarentegen wel gewoon aanschoof
 • hij ditmaal geen kersen uit eigen tuin had meegenomen
 • hij wel diverse IJmond-gezinnen had verwend met zijn druiven en bramen
 • Fred met name in de regio Heemskerk is langsgeweest
 • hij als Sinterklaas aan het uitdelen is
 • Fred wel de leeftijd voor een Sinterklaas heeft
 • hij misschien ook bij IJmond die rol kan vervullen in december?
 • hij dan ook nog 2 Pieten nodig heeft
 • hiervoor Ruud en Sander gevraagd kunnen worden
 • zij volgens de redacteur echte Piet-kwaliteiten bezitten
 • Ruud aleen niet zo van zwart houdt
 • hij gelukkig ook als anders gekleurde en geaarde Piet door het leven kan gaan
 • Bert en Ernie tenslotte ook een stel zijn
 • de kompetitie dit weekend gaat beginnen
 • enkele IJmonders echter nu al een rapoort hebben ontvangen
 • Rafael hier 1 van is
 • hij tevreden was met de C-tjes die hem waren toebedeeld
 • wij alle IJmonders weer veel succes en goede rapporten toewensen
 • het voor deze keer weer genoeg is

Wist u dat ...... (13 september 2018)

 • de trainingsopkomst zeer wisselend is te noemen de laatste weken
 • dit waarschijnlijk heeft te maken met de groeiende ziekenboeg en de KNVB-bijeenkomsten
 • penningmeester Ed ook in de ziekenboeg is opgenomen
 • hij vorige week helaas is geschept door een automobilist
 • Ed daar als kwetsbare fietser niet ongeschonden uit kwam
 • hij nu zeker een tijd uit de roulatie is voor zijn revalidatie
 • wij hem vanaf deze plek een voorspoedig herstel toewensen
 • dit natuurlijk ook (nog steeds) voor Folkert en Henk geldt
 • de training ditmaal onder leiding van Willy Willy stond
 • hij ervoor zorgde dat de IJmonders zich in het zweet werkten
 • er zelfs 2 toeschouwers vielen te bewonderen
 • deze toeschouwers (Aron en Rafael) door Carel vriendelijk, doch beslist naar de zijlijn werden gedirigeerd
 • Carel daarbij zijn deurwaarderscharmes gebruikte
 • Wybo en Sander gezamenlijk naar een KNVB-bijeenkomst waren geweest
 • zij vrijwel gelijkwaardig hadden gepresteerd in de spelregeltoets
 • Wybo er net 1 meer goed had (19) dan Sander (18)
 • dit Michael in de App-groep de uitspraak ontlokte dat Sander er gemiddeld 10% naastzit in zijn rapportage
 • wij de resultaten van beide IJmonders echter gewoon bijzonder goed vinden
 • er in totaal namelijk 20 spelregelvragen waren
 • de overige IJmonders dit nog maar moeten zien te evenaren
 • dinsdag as. Willy, Fred, Aad en Menno naar de bijeenkomst in de Wormer gaan
 • wij benieuwd zijn naar hun resultaten
 • Jacques dit keer weer de honneurs waarnam in de kantine
 • hij dat als gewoonlijk vol overgave deed
 • wij Jacques echter ook 2 weken moeten missen
 • hij namelijk naar het warme Spanje afreist
 • Jacques daarna ook nog 2 weken vakantie houdt
 • hij die laatste 2 weken echter wel van plan is gewoon te komen trainen
 • het IJmond-uitje zondag as. plaatsvindt
 • inmiddels duidelijk is dat er gedronken en gevaren gaat worden
 • Amsterdam de plek is waar een en ander gaat gebeuren
 • de IJmond-delegatie met de trein zal afreizen naar het mooie Mokum
 • de voorzitter altijd graag genoemd wil worden in deze rubriek
 • dat bij deze dan ook weer is gebeurd
 • Ruud een goede prestatie heeft neergezet bij de Pier-tot-Pierloop
 • hij op Facebook hierover zef het volgende schreef: De pierloop voltooid in 1 uur en 27 minuten. Heerlijk gelopen zonder te stoppen
 • wij van Ruud volgende week een net zo mooie prestatie op de training verwachten.......  
 •  week37.jpeg

Wist u dat ...... (6 september 2018)

 • de training gisteren onder leiding stond van Sander
 • het bestuur extra zijn best had gedaan om Sander zover te krijgen
 • kosten noch moeite waren gespaard
 • Sander een bijzonder pittige training had samengesteld
 • alle trainende IJmonders blij waren dat zij mochten douchen
 • Sander minimaal nog 6 andere trainingen zal geven
 • er volgende week echter 1x een andere vervanger zal zijn
 • je moet komen om te zien wie dat is
 • Henk W. niet aanwezig was
 • hij zich aan het voorbereiden was op zijn naderende ziekenhuisopname
 • wij hem vanaf deze plek veel sterkte en succes toewensen
 • van een andere (ex)ziekenhuisklant goed nieuws viel te noteren
 • Folkert meldde dat hij thuis goed aan het herstellen was en hij pas over 10 jaar weer voor controle terug moet
 • wij dan ook verwachten dat Folkert binnenkort zijn gezicht weer zal laten zien bij IJmond 
 • de IJmond-appgroep af en toe misbruikt wordt voor andere zaken
 • vooral Ruud daar debet aan is
 • hij met enige regelmaat suggestieve berichten plaatst
 • wij dit maar moeten scharen onder "fake-nieuws"
 • dit tegenwoordig een hot item is
 • Piet zich ook weer eens voor de nazit meldde
 • hij lekker meedeed met discussieren en drinken
 • Piet zich echter voor wat dat laatste betreft tot 0%-bier beperkte
 • Aron dit seizoen alweer de nodige wedstrijden heeft gefloten en/of gevlagd
 • hij al zijn wedstrijden bijhoudt in RefStat (http://www.refstat.nl/servlet/help/)
 • dit een aanrader is voor alle andere IJmonders
 • Willy Willy dit weekend in het oosten van het land vertoeft
 • hij dus geen wedstrijden kan leiden dit weekend
 • Willy daarvoor echter een zeer goede reden heeft
 • hij nl. zijn dochter gaat weggeven
 • dit in het kader van een bruiloft is
 • Fred de voorzitter het vuur aan de schenen legde
 • hij namelijk vindt dat de voorzitter gewoon zijn werk moet doen
 • dat ook voor dit seizoen geldt
 • Rene deze zaterdag in Leusden is
 • Menno daar dan ook moet zijn
 • zij echter niet op dezelfde plek zijn
 • Rene bij een COVS-vergadering is en Menno daar een wedstrijd heeft
 • wij eigenlijk verwachten dat de voorzitter na de vergadering bij zijn lid komt kijken
 • Menno dan ook komende woensdag een uitgebreid rapport verwacht
 • daarop minimaal 6 B-tjes te zien zullen zijn
 • het voor nu even genoeg is
 • deze rubriek misschien later nog wel wordt aangevuld met ander nieuws .......

 Wist u dat ...... (30 augustus 2018)

 • de training gisteren wel is doorgegaan
 • dat er om 19.30 uur nog niet naar uitzag
 • er toen slechts 3 IJmonders aanwezig waren
 • dit aantal ook niet hoger werd
 • dit zeer waarschijnlijk mede werd veroorzaakt door het slechte weer en de activiteiten van de IJmonders op de velden
 • Willy Willy en Menno toch besloten om het trainingsveld c.q. de baan op te gaan
 • Jacques dat niet deed
 • hij namelijk iets anders aan zijn hoofd had
 • hij op de heenweg naar de training zijn sleutels was verloren
 • een zoektocht helaas niets opleverde
 • zelfs de ingeschakelde Ella (vrouw van Jacques) als speurneus werd ingezet
 • zij helaas ook niet het juiste spoor wist te vinden
 • wij voor Jacques en Ella hopen dat de sleutels binnenkort weer in het juiste gat kunnen worden gestoken
 • Jacques gelukkig ook nog goed nieuws had te melden
 • hij binnenkort de trotse eigenaar wordt van een mooie, nieuwe Citroen C3
 • wij hopen dat hij de sleutel daarvan niet verliest
 • het bestuur actie heeft ondernomen voor een vervangende trainer (ivm de tijdelijke afwezigheid van Henk M.)
 • wij binnenkort zullen zien tot welk resultaat dat heeft geleid
 • Aron in Ajax-tenue ten tonele verscheen
 • de voorzitter hem vriendelijk verzocht om voortaan in andere kledij te komen
 • Aron te kennen gaf zich hiervan niets aan te trekken
 • wij hem hier groot gelijk in geven
 • er in Nederland gelukkig vrijheid van meningsuiting (ook in kleding) bestaat
 • zelfs de voorzitter dit niet kan beperken
 • Fred een probleempje had met zijn smartphone
 • dit vakkundig werd opgelost door barkeeper Martien
 • Fred nu weer scherpe foto's kan zien op zijn mobiel
 • hij ook naar de IJmond-trio's had gekeken op het FC Velsenoord-toernooi
 • Fred daar niet alleen was;
 • hij in het gezelschap was van een vreemde dame
 • deze dame wit-bruin haar had
 • zij ook over 4 poten beschikte
 • het zijn eigen hond betrof
 • enkele IJmonders op zondag 16 september naar Amsterdam gaan
 • zij zich daar even met andere zaken gaan bezighouden dan met fluiten
 • het alleen nog niet helemaal duidelijk is met welke zaken
 • Folkert vanuit zijn ziekenhuisbed een bijzondere foto appte
 • inmiddels duidelijk is dat Folkert alweer uit het zidekenhuis is ontslagen
 • wij hem vanaf deze plek een (voor)spoedig herstel toewensen en hem snel weer bij IJmond hopen te zien
 • het voor nu even genoeg is

Wist u dat ...... (23 augustus 2018)

 • deze rubriek afkomstig is van de gastredacteur
 • de vaste redacteur wel aanwezig was, maar hij vriendelijk verzocht hem te ontlasten
 • deze rubriek dan ook iets later verschijnt dan normaal
 • dat de komende periode vaker het geval zal zijn
 • de vaste redacteur namelijk circa 6 weken niet in functie zal zijn
 • hij volgende week op de operatietafel onder handen wordt genomen
 • wij hem uiteraard veel sterkte en een voorspoedig herstel toewensen
 • in diezelfde periode wij ook onze vaste trainer Henk moeten gaan missen
 • Henk namelijk vrijdag naar zijn vrouw op de Dominicaanse republiek vliegt
 • zijn vrouw daar al enige tijd vertoeft
 • wij ons afvragen wie Henk al die tijd gaat/kan vervangen
 • de naam Sander door velen is en wordt genoemd
 • Sander alleen nog op een officiele uitnodiging van het bestuur wacht
 • wij hopen dat het bestuur hierop actie onderneemt
 • Aron bij de nazit al een nieuwe benaming voor het bestuur had bedacht
 • wij deze vooralsnog niet in deze rubriek plaatsen
 • de insiders echter weten welke benaming dit is
 • Fred gisteren zijn verjaardag nog eens dunnetjes overdeed bij IJmond
 • hij niet alleen op bier en fris trakteerde, maar ook op kaas
 • wij hopen dat Fred hiermee een nieuwe traditie in gang heeft gezet
 • dat alleen wel jammer is voor Sander
 • hij namelijk geen kaas lust
 • dit geheel in tegenspraak is met zijn achternaam
 • Irene weer iets lekkers had meegegeven aan Henk voor zijn vaste chauffeur Menno
 • Menno dit weer zeer waardeerde en Irene weer hartelijk liet bedanken  
 • de kompetitie voor sommige IJmonders komend weekend al begint
 • het weekend daarna vrijwel iedereen weer aan de bak moet
 • trainer Henk bij de training gebruik maakte van een moderne stop-watch
 • hij op deze stopwatch met kleurtjes alles kon bijhouden
 • hieruit blijkt dat Henk goed met zijn tijd meegaat
 • er volgende week 2 IJmond-trio's actief zijn op het FC Velsenoord-toernooi
 • deze trio's op dinsdag 28 en donderdag 30-8 in actie komen
 • ondermeer Ron, Carel en Willy Willy namens IJmond de fluit en/of vlag hanteren
 • wij hopen dat zij alle spelregelwijzigingen goed in hun hoofd hebben zitten
 • hieronder enkele van de wijizgingen volgen:
  • Drinkpauzes mogen niet langer duren dan één minuut; in de rust van een eventuele verlenging is een drinkpauze toegestaan
  • Bijten wordt toegevoegd aan de overtreding die met een directe vrije schop en een verwijdering moeten worden bestraft
  • Een speler moet staan om een inworp te kunnen nemen (knielen, zitten etc. is niet toegestaan)
  • aanvullende tekst: Een speler die het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, ontvangt een waarschuwing en als het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven, wordt een indirecte vrije schop toegekend, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij er sprake was van ingrijpen in het spel. In dat geval wordt een directe vrije schop (of strafschop) toegekend op de plaats van het ingrijpen.
  • Soorten vrije schoppen: Aanvullende tekst: Directe en indirecte vrije schoppen worden toegekend aan de tegenpartij van de speler, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of team official die schuldig is aan een overtreding of vergrijp. Uitleg: De Regels staan toe dat wisselspelers, gewisselde en verwijderde spelers en teamofficials worden bestraft met een vrije schop voor sommige overtredingen
 • alle wijizgingen hier zijn te vinden:  https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2018-2019

Wist u dat ...... (16 augustus 2018)

 • als deze rubriek geschreven wordt, Ron al lang aan het werk is
 • Folkert en Jacques beiden het licht hebben gezien
 • zij beiden alleen weten wat hier bedoeld wordt
 • zij beiden ook nu gezamenlijk koploper zijn bij De Opkomst
 • Jacques voor een spoedklusje werd weggeroepen
 • hierdoor verschillende personen de bar bedienden
 • Folkert voor de koffie zorgde (maar het ook mee opdronk)
 • Henk Polman eerste voor de biertjes zorgde
 • Henk Martens het laatste deel voor zijn rekeing nam
 • hieruit blijkt dat wij een geweldige trainingslocatie hebben
 • Carel dit ook weer kan beamen
 • Ruud zijn trainingsrondjes op de verharde baan liep
 • hij hiermee mooi kon trainen voor zijn lopen op de Drentse fietspaden
 • moeder de Bie gisteravond op het kroost van Ruud paste
 • het er op leek dat opa de Bie hierover niet stond te juichen
 • Wybo bang was dat hij weer het pispaaltje van Henk werd
 • Henk zich echter vooral ook richtte op het jonkie Carel
 • vorige week werd geschreven over het fietsen van Henk en Irene
 • Henk nu uiteindelijk toch ook weer op de fiets naar DEM kwam
 • hij namelijk later op de avond een (ver)bandje moest wisselen
 • Willy zijn fietssleuteltje nooist mist
 • hij bij DEM zijn fiets gewoon niet op slot zet
 • Aron dezelfde kuren krijgt als Fred
 • hij nu namelijk ook erg laat komt
 • Aron na afloop van de avond zelfs nog moest rennen
 • hij achterna gezeten werd door Fred en Folkert
 • lezers van deze rubriek die gisteravond niet zijn geweest, niet moeten denken dat niet over hen gesproken is ....
 • dit het weer is voor deze week ...

week33.jpeg

Wist u dat ..... (9 augustus 2018)

 • Jacques niet alleen zijn sleutels heeft
 • Ella ook voor hem nog een korte broek moet meenemen
 • Menno gewoon weer voor paspaaltje kon doorgaan
 • Wybo nu weer de rust van de trainer had
 • Wybo nog wel even fijntjes door Henk M op zijn b...kje werd gewezen
 • Rafael thuis vertelt dat hij een uurtje eerder met zijn nachtdienst moet beginnen
 • hij dan even langs IJmond komt om te buurten
 • Ron en René door Ella werden verjaagd
 • René wel degelijk een grote mond heeft
 • hij commentaal durft te leveren op de redacteur van deze rubriek
 • Ruud bijna de snelste was in de 'slotronde'
 • er echter twijfel bestaat over de stopwatch van de trainer
 • deze namelijk net zo oud is als hijzelf
 • Ed vorige week toch wel wat spierstijfheid had na de training
 • hij kennelijk tijdens de vakantieperiode niet veel had gedaan
 • Ruud zich steeds meer gaat toeleggen op 'bananenrepublieken'
 • Willy overweegt op dansles te gaan
 • hij daarna hoopt de oefeningen van Henk wel tot een goed einde te kunnen brengen
 • Henk W zijn waterflestje tactisch had opgesteld
 • hij regelmatig tijdens de training een pit-stop maakte
 • Henk en Irene beiden niet zo van het fietsen zijn
 • Folkert door Henk M op zijn taal gebruik werd gewezen
 • Fred de grens van 22.00 net niet kon halen
 • bij DEM overwogen wordt na 22.00 uur geen toegang te verlenen
 • René wel wist dat ABBA vroeger liedjes maakte, maar de relatie van dit woord met een strafschoppenserie .....???
 • Sander het nog lastiger maakte met ABBAABBAABBAABBAABBAABBA
 • onze regelfreak Aron van mening is dat de KNVB duidelijk is over de toepassing van ABBA in het amateurvoetbal
 • de spreuk van de week is: wie zijn eigen glazen ingooit is nog geen goede glaszetter
 • dit het weer is voor deze week
 • er misschien toch nog wel een aanvulling komt

 

 • week32.jpeg

Wist u dat .... (2 augustus 2018)

 • Jacques overdag ons land verdedigt
 • Hij ook niet geschikt is als inbreker
 • Hij niet eens zijn eigen sleutels meeneemt om zijn eigen huis binnen te gaan
 • Henk M de eerste training weer gaf
 • Hij Menno miste
 • Hij het nu had voorzien op Wybo
 • Folkert een broertje-dood heeft aan ‘hekjes springen’
 • Ed vroeger veel naar het programma Ed-het-paard keek
 • Ed namelijk geen enkele moeite had met de hekjes
 • Rafaël het ook wel moeilijk had met de hekjes
 • Hij bang was zijn heup te verliezen
 • Ruud bleek heel goed te zijn in ‘rollebollen door het gras’
 • Gehoopt mag worden dat daar geen foto’s van zijn gemaakt
 • Dan gehoopt mag worden dat Charlotte deze foto’s niet komt te zien
 • Willy de training eigenlijk te weinig vond
 • Hij na de training zelf nog een paar rondjes op de nieuwe baan mee pikte
 • Deze naar zijn zeggen geweldig liep
 • Aron voor het sproeien van zijn tuin voorlopig geen oppervlaktewater nodig heeft
 • René vaak wel een grote mond heeft
 • Hij het echter niet van de haartjes van de processierups kon winnen
 • Piet zich gisteren opwierp als chauffeur van Aad
 • Zij wel de tweede helft van het voetbal thuis wilden zien en dus al weer vroeg vertrokken
 • je je volgens de organisatoren Jeroen, Ron en Pim nog wel kunt opgeven voor het uitje in september
 • Dit het weer is voor deze week .....

week31.jpeg

Wist U dat .... (26 juli 2018)

 • Het gister wel even duurde voordat we koffie kregen 
 • Jacques met een welverdiende vakantie was en Martien was verlaat
 • Folkert uiteindelijk de koffie serveerde
 • Na afloop Ron zich van een hele andere kant liet zien
 • Hij ook talent heeft als barkeeper
 • Hij de aanwezigen behoorlijk stil wist te houden
 • Willy daar over het algemeen geen moeite mee heeft
 • Hij eigenlijk de naam ‘stille Willy’ verdient
 • Hij na zoveel weken niet-trainen nog niet weet dat een shirt in de tas hoort te zitten
 • we eindelijk weer het groene gras bij DEM op mochten 
 • daar gretig gebruik van is gemaakt 
 • Folkert de aanwezigen een lichte training beloofde
 • Hij zich echter compleet liet gaan
 • Rafaël na maanden ook weer een keer meetrainde
 • Wybo al voordat de 2e spelregelvraag kwam naar huis ging
 • Henk W gister ook weer met de benenwagen naar huis moest
 • Zijn chauffeur hem namelijk in de steek liet
 • Aron niet alleen een waterdrinker is, maar ook een waterdrager 
 • Fred probeerde opnieuw ’de kreet van de week’ te lanceren
 • Dit door de jury als te opzichtig werd beoordeeld
 • Dit het weer is voor deze week ....

week30.jpeg

Wist u dat .... (19 juli 2018)

 • de wegen van de KNVB ondoorgrondelijk zijn
 • het wanbeleid van de KNVB er bijna voor zorgde dat Wybo en Menno degradeerden
 • na intsensief overleg met de KNVB dit voor beiden is teruggedraaid
 • zij uiteindelijk beiden kunnen blijven acteren op hun niveau
 • de opkomst bij IJmond ook ondoorgrondelijk is
 • dit terug is te zien in De Opkomst
 • Jacques bij de training opnieuw het voortouw nam
 • hij een deel van de training van Mart van Hoolwerf copieerde
 • Fokert en Willy aan het eind van de training hun eigen toeristiche route kozen
 • Menno en Pim al vanaf het begin hun eigen pad kozen
 • er vanaf volgende week weer op het grasveld kan worden getraind
 • het alternatief van de afgelopen weken zeker als 'goed' kan worden weggezet
 • het er voor Folkert bijna uitzag alsof hij uberhaupt niet mee kon trainen
 • hij na de koffie zijn tas niet kon vinden
 • hij dacht dat hij die thuis was vergeten
 • dit dezelfde tas was die 10km op zijn rug had gehangen
 • hij waarschijnlijk last van Alzheimer had
 • Henk M weer uitkijkt naar de training
 • zijn pijntje steeds minder worden
 • de door Fred verfoeide 'achterkamertjes politiek' bij IJmond kennelijk zijn intrede doet
 • Ron zich eerst samen terugtrekt met Ruud
 • Ron dit zelfde later doet met Folkert
 • hij met Fred het overleg zelfs buiten heeft
 • Aron voorlopig nog 'onder moeders rokken' blijft
 • hij jammerlijk nog steeds geen eigen woning heeft
 • Sander nog wel steeds blij is met zijn nieuwe woning
 • Henk W afgelopen week vierde dat hij 75 jaar is geworden
 • hij kennelijk een nieuwe pet voor zijn verjaardag heeft gekregen
 • Piet als rechtgeaard Francofiel nu zijn lofzang uitte over Oostenrijk
 • Raffael eindelijk over de vroege uitschakeling van Spanje heen is
 • hij nog wel twijfelt over voorzetting van zijn scheidsrechteren
 • deze rubriek mogelijk een nieuwe subrubriek krijgt
 • deze subrubriek de titel krijgt van 'kreet van de week'
 • Fred de kreet lanceerde van: wie naast de pot plast, moet zelf de plas opruimen
 • dit het weer is voor deze week .....

week29.jpeg 

Wist u dat .... (12 juli 2018)

 • het Aron vorige week goed was bevallen met een ‘heel punt‘
 • hij gisteren gewoon ‘echt’ meetrainde
 • trainer Jacques een zwaar parcours had uitgezet
 • er door de aanwezigen uitstekende prestaties werden neer gezet
 • rennen rond een walvis best inspirerend blijkt te kunnen zijn
 • Menno hier even aan dacht te ontkomen 
 • hij namelijk alleen zijn noppen-voetbalschoenen had meegenomen
 • hij echter buiten Aron had gerekend
 • deze bleek namelijk een extra paar, passende, schoenen had meegenomen
 • Pim zijn tijd ook beter leert in te delen
 • hij gister weer volop en vooruit meetrainde
 • Ron opnieuw met Menno in de slag ging om eerder duidelijkheid te geven
 • Ron een tijdje geleden aan Menno een voorstel had gedaan
 • hij Menno had voorgesteld ‘als jij secretaris wordt, zorg ik ervoor dat er iemand het penningmeesterschap op zich neemt’
 • er nu een zware last op de schouders van Menno ligt 
 • Menno van Folkert nog een tip kreeg voor zijn clash met de KNVB
 • Henk M maar moeilijk van iemand ander zijn fluit kan afblijven
 • Henk W de wandelschoenen had aangetrokken
 • hij voor zijn vaste chauffeur deze keer Engels drop had meegenomen 
 • het Engeland op het WK niet heeft geholpen
 • Fred, nog nauwelijks binnen was, en al een biertje in zijn handen kreeg gedrukt
 • hij uitermate spontaan reageerde toen hem werd gevraagd mee te gaan met het uitje op 16 september 
 • anderen zich hiervoor ook nog kunnen opgeven
 • Aron het binnenkort druk krijgt
 • hij waarschijnlijk ‘op zich zelf’ gaat wonen
 • dit het is voor deze week ......
 • de opkomst nog volgt

 

 

Wist U dat ...... (5 juli 2018)

 • er afgelopen week contact geweest is met Janny Stumpe
 • dit is geweest omdat het een jaar geleden is dat ons erelid Janko is overleden
 • zij dit contact zeer op prijs stelde
 • her dringen wordt aan de top van de de opkomst
 • de toppers wel iedere week komen
 • de rest het vaak laat afweten
 • er desondanks wel getraind is 
 • de Aagtenberg wederom is beklommen
 • Aron deze keer ook aansloot
 • eigenlijk moet worden gezegd: vooropging
 • hij dan ook een bijzondere vorm van ondersteuning had
 • hij deze keer dus dan ook even ‘vol punt, verdient 
 • Jeroen (en ook Chris] de weg naar IJmond niet op tijd wist te vinden
 • Jeroen Chris nog wel iets op het hart drukte 
 • hij hiermee bedoelde ,alles wat bij IJmond binnen de muren gebeurt’, moet daar ook blijven
 • dit eigenlijk ook voor deze rubriek geldt
 • alles wat besproken wordt hier niet kan worden gemeld
 • hier nog wel kan worden gezegd dat er is gesproken over het bestuursbeleid
 • dat het ook jammer is dat we gister wederom bestuurloos waren
 • het desondanks gewoon heel gezellig was
 • Ron binnenkort op zijn werk wordt getest
 • sommigen vinden dat dat vaker moet gebeuren 
 • Fred zijn rapporten heeft besproken met onze rapportengoeroe
 • Sander namelijk opnieuw verlof had gekregen van Cynthia
 • Jacques ook al een grote jongen wordt
 • hij namelijk alleen al naar huis mag
 • Menno het er niet bij laat zitten
 • hij nog wel met de KNVB in de slag gaat
 • hij zijn relaas volgende week nog meeneemt
 • Folkert tijdens het rondje Aagtenberg nog goed kon meekomen
 • dit ondanks zijn blaren op zijn voeten door de inspanning van afgelopen dagen nog lukt
 • Fred steeds vroeger komt
 • er wordt verwacht dat hij binnenkort zelfs aan de training wil gaan meedoen
 • Henk M zich deze week wel sociaal opstelde
 • dit in de opkomst te zien is
 • we vol goede moed aan de tweede helft van dit jaar begonnen zijn
 • dit het weer is voor deze week ....

week27.jpeg

 

Wist u dat ....... (28 juni 2018)

 • het deze week een jaar geleden is dat ons ere-lid Janko overleden is
 • dat hier gister nog wel even bij stilgestaan is
 • het heugelijker is dat Willy vanaf vandaag recht heeft op zijn eerste AOW 
 • hij het eerste geld komende week gaat verbrassen in Portugal
 • Folkert deze mijlpaal eerder deze week bereikte
 • hij niet de door Fred voorspelde E-bike als cadeau heeft gekregen
 • hij nog gewoon op ‘handkracht’, in dit geval op ‘voetkracht’ moet fietsen
 • Menno een goede reden had om er gisteren niet te zijn
 • hij het Jacques gunde om langszij te komen
 • Menno het in de richting van de KNVB er niet bij laat zitten
 • Martien van vakantie van Madeira is teruggekeerd
 • hij weer ouderwets de bitterballen serveerde
 • zijn boer Henk een temperamentvolle persoon is
 • Henk W ons verwachtte op de Aagtenbelt
 • hij hier na een fikse wandeling vanaf huis naar toe was gekomen om ons te zien zweten
 • hij niet wist dat het trainingsgroepje naar (lees: langs) het circus was gelopen
 • Henk, bij afwezigheid van Menno, ook weer met de benenwagen naar huis moest
 • Jeroen een beetje wispelturig was
 • hij eerst zegt te komen, dan weer niet
 • hij uiteindelijk wel komt
 • hij dan eigenlijk te laat is
 • Sander en Cynthia de verhuisdozen hebben uitgepakt
 • wij hun veel plezier toewensen in hun nieuwe stulpje
 • Cynthia kennelijk aandelen heeft in de haarlakfabriek
 • dit het weer is voor deze week ......

week26.jpeg