Scheidsrechtersvereniging IJmond

Opgericht 21 augustus 1972

Wist u dat (16 mei 2018)......

 • de training gisteren onder leiding stond van Ruud
 • hij een echte ouderwetse "Mart"-training in petto had
 • Ruud na afloop ook cijfers uitdeelde aan de deelnemers
 • Menno maar liefst een 8,5 kreeg van Ruud
 • hij daar vanzelfsprekend zeer blij mee was
 • het dan ook een raadsel is waarom Ruud doorgaans als een zeer strenge rapporteur wordt gezien
 • Folkert ditmaal moest verzaken wegens andere verplichtingen
 • hij wel enkele foto's appte waaruit bleek dat hij op dat moment in Duitsland aan het werk was
 • dat uiteraard op de vrachtauto was
 • Willy Willy het maar druk heeft (gehad) met zijn lief en leed-taken
 • hij nu weer een geod gevulde envelop bij zich had voor trainer Henk M
 • deze zeer dankbaar was en de groep daarna onmiddellijk op een rondje trakteerde
 • wij ons afvragen of er daarna nog wel iets overbleef voor Henk zelf
 • Carel ook weer eens zijn gezicht liet zien
 • het vreemd was dat hij geheel niets losliet over zijn positie bij het CDA Heemskerk (zie het bericht van vorige week)
 • wij dan ook maar aannemen dat dit bericht geheel juist was
 • voor de nazit Ron, Fred en René nog aanschoven,
 • zij dat ook in die volgorde deden
 • Fred het presteerde rond 22.30 uur aan te schuiven en René rond 22.45 uur
 • Fred en René er sowieso een raar ritme op nahouden
 • zij de nacht ervoor beiden rond 02.53 uur nog met elkaar aan het appen waren in de IJmondApp
 • dit de dag erna tot de nodige opmerkingen en speculaties leidde
 • er ondermeer werd opgemerkt dat zij beide pensionada's zijn die in de nachtelijke uren weleens tijd hebben voor andere dingen
 • de hapjes ditmaal niet door Martien, maar door Jacques werden bereid
 • Martien deze keer namelijk was verhinderd door een VVE-vergadering
 • VVE voor Vereniging Van Eigenaren staat
 • dit ook betekende dat de aanwezigen voor de nazit ditmaal iets eerder naar huis moesten
 • zij zich nu met de lichten nog aan naar de uitgang konden begeven
 • dit dus inhield dat dat voor 00.00 uur was....
 • Ron een interessante discussie begon over privacy
 • hij zijn verhaal ophing aan de casus "Dorenbos"
 • Menno en Wybo hier meer van afweten
 • Menno trouwens binnenkort naar Friesland wordt gestuurd door de KNVB
 • het Folkert wel zal aanspreken dat hij zijn fluitkunsten in Heerenveen moet laten zien
 • de gastredacteur het voor deze keer wel genoeg vindt 

 

Wist u dat (9 mei 2018)......

 • het de gastredacteur opviel dat er nog geen nieuwe "wist u datjes" op de site stonden
 • hij dan ook maar zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door zelf alvast maar te beginnen met deze rubriek
 • hij ervan uitgaat dat de vaste redacteur later nog voor de nodige aanvullingen zal zorgen
 • de training woensdag goed werd bezocht
 • dit eigenlijk de laatste, speciale training van het siezien van Henk M. zou zijn
 • deze echter op het laatst verhinderd was
 • zijn plaats nu werd ingenomen door gasttrainer RonnieFlex
 • deze naam in dit geval wel passend is te noemen door de flexibele instelling van Ron
 • hij een  behoorlijk zware training op het programma had staan
 • dit tot diverse voortijdige uitvallers leidde
 • deze training dus zeker niet de relaxte training was zoals Henk M. die voor ogen had
 • Henk bij de nazit wel aanwezig was en toen zijn circuittraining liet zien zoals hij deze op papier had gezet
 • we deze training nog van hem tegoed houden
 • de zomertrainingen voorlopig nog bij av DEM gehouden kunnen worden onder leiding van gasttrainers uit eigen gelederen
 • de trainingen vanaf medio juni tijdelijk elders zullen moeten worden gehouden
 • IJmond hier ook flexibel mee zal omgaan
 • de naam IJmondFlex dan ook een passende naam is in dit verband
 • de Rabobankfietstocht op zondag 10 juni as. voor alle IJmonders, aanhang, familie en kennissen open staat
 • er voor meer info gekeken kan worden op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijmond/rabobank-fietsdag-zondag-10-juni/
 • wij die dag op goed weer en een hoge opkomst rekenen
 • de naam die die dag op de stempelkaart moet worden ingevuld niet die van sv IJmond is
 • er die dag onder de naam van sv Beverwijk wordt meegedaan
 • deze samenwerking wellicht in de toekomst nog verder kan worden uitgebreid
 • er na afloop van de training volop met elkaar werd gediscussieerd over de toekomst van IJmond
 • Ron de discussie begon naar aanleiding van de mail van de voorzitter en secretaris
 • er goede ideeen naar voren kwamen
 • besloten werd hier met enige regelmaat op terug te komen
 • Willy Willy niet meetrainde, maar wel aanschoof voor de nazit
 • hij rechtstreeks van zijn vakantie-adres in Twente kwam
 • Willy Willy toen onmiddellijk zijn inzamelingsactie voortzette
 • de kenners weten wat hiermee wordt bedoeld
 • Pim ook weer actief aan de training deelnam
 • hij dit seizoen maar sporadisch actief was voor de KNVB
 • hij dit graag anders had gezien, maar een vervelende blessure roet in het eten gooide
 • een andere opvallende aanwezige Aad was
 • hij door erelid Piet mee naar de training was genomen
 • Aad weer als vanouds meetrainde
 • wij hopen dat dit een vervolg zal krijgen
 • Piet hiervoor ook zijn best wil gaan doen
 • de handschoen echter vooral op het bordje van Aad zelf ligt
 • de verjaardagen van Rafael en Ron nog werden gevierd
 • er tussen de 2 heren een leeftijdsverschil van 12 jaar aanwezig is
 • Carel met foto en al te zien was op een verkiezingsposter van het CDA te Heemskerk
 • wij ons afvragen of Carel hiervan afwist
 • wij ons namelijk niet kunnen voorstellen dat Carel een CDA'er is
 • het bewijs is te zien op https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1561670543913820&imgrefurl=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FCDAHeemskerk%2F%3Flocale2%3Dnl_NL&docid=-NHex_6DroB3FM&tbnid=tqOoC8-9-g4qGM%3A&vet=10ahUKEwje-NPKq_3aAhVHb1AKHXBBD1IQMwgmKAAwAA..i&w=960&h=960&itg=1&bih=654&biw=1366&q=Foto%20Alle%20Heemskerkse%20kinderen%20gratis%20lid%20van%20een%20club%20CDA%20Heemskerk&ved=0ahUKEwje-NPKq_3aAhVHb1AKHXBBD1IQMwgmKAAwAA&iact=mrc&uact=8
 • Carel misschien nog een beroep kan doen op schending van zijn portretrecht
 • de gastredecteur het voor nu wel weer genoeg vindt .....

 

Wist u dat (2 mei 2018)......

 • volgens Hawkins het heelal eindig is
 • hij het hier waarschijnlijk heeft over ‘fysieke’ afstand
 • IJmond binnenkort ook een fysieke afstand moet afleggen
 • de baan van DEM dan 2 maanden niet mag worden gebruikt
 • dit ook betekent: niet oversteken naar het grasveld
 • er dus gezocht moet worden naar een alternatieve ruimte
 • de kleedgelegenheid en kantine wel beschikbaar blijven
 • we dan gelukkig niet hoeven om te kleden in de nieuwe caravan van René
 • Folkert ondanks zijn eerdere mededeling wel op kwam dagen
 • dit wel pas na de training was
 • Willy en Folkert democratisch besloten dat René eerst een rondje moest geven voordat hij vertrok
 • Fred weer zijn regenkleding nodig had om droog over te komen
 • hij bij zijn terugtocht even zijn turbo nodig had om Folkert weer in te halen
 • Henk W heeft beloofd ook een nieuwe smartphone te kopen
 • hij als laatste niet wil achterblijven 
 • Rafael wel bijzonder veel avonddiensten en nachtdiensten achtereen werkte
 • hij bij de verklaring hiervan zelfs het schrikkeljaar inschakelde 
 • het in 2018 toch echt geen schrikkeljaar was
 • Menno oorspronkelijk deze week deze rubriek zou maken
 • hij nu heeft toegezegd nog een vervolg te schrijven
 • we daar met smart op wachten
 • hier de aanvulling van de gastredacteur volgt:
 • een ieder zondag 10 juni as. vrij moet houden in zijn agenda
 • er dan een fietstocht wordt gehouden waaraan sv IJmond ook meedoet
 • deze fietstocht wordt georganiseerd door de Rabobank
 • elke deelnemer met een volle stempelkaart geld verdient voor de club
 • meer informatie hierover spoedig zal volgen
 • wij op vele IJmond-deelnemers hopen
 • vrienden & familie ook van harte welkom zijn
 • zij ook gewoon geld opbrengen voor IJmond @
 • de jeugd het tegenwoordig een beetje laat afweten op de trainingen
 • Menno gisteren de jongste was
 • trainer Henk M. dit seizoen nog 1 training verzorgt
 • wij een ieder oproepen bij deze training aanwezig te zijn
 • Henk nl. heeft beloofd hier een bijzondere training van te willen maken
 • Henk W. bij Martien een frikandel bestelde
 • hij deze met vork en mes voorgeschoteld kreeg
 • Martien overweegt een menukaart op te stellen voor de IJmonders
 • de bestellingen namelijk steeds diverser beginnen te worden
 • Willy Willy de enige is die vasthoudt aan de traditionele hapjes
 • Willy ditmaal ook weer kwam en ging in korte broek
 • dit koukleum Folkert de rillingen bezorgde
 • hij zich namelijk gezamenlijk met Fred in warme kleding had gehuld om de reis naar huis te fietsen
 • er ook nog werd gesproken over de kwaliteiten van Ruud
 • Ruud in de WhatsApp-groep bewees goed te kunnen fotoshoppen
 • wij hopen dat er iemand is die dit ook wil/kan doen met een foto van Ruud
 • Henk W. weer eens een lekkere zak engelse drop had meegekregen van zijn vrouw Irene
 • deze was bestemd voor zijn vaste chauffeur
 • deze er weer zeer blij mee was
 • maar deze niet met een volle zak naar huis ging
 • die namelijk al aardig was geleegd door diverse IJmonders
 • het motto dan ook was: "hoe leger de zak, hoe meer plezier en vertier"
 • er door de KNVB weer tussenstanden zijn gepubliceerd
 • Wybo de hoogst genoteerde bleek te zijn
 • uit de hierna opgenomen opkomstlijst blijkt wie er nog  wel wat trainingen kunnen gebruiken .......

 week18.jpeg

Wist u dat ......

 • de opkomst gister tegen viel
 • veel leden vermoedelijk de zolder aan het leeg halen waren om morgen op de vrijmarkt te staan
 • je bij IJmond na de training rustig naar de Europacup wedstrijden kunt kijken zonder dat je vriendin sikkeneurig zit te doen
 • Henk zijn programma moest aanpassen
 • hij voor volgende week 'apenkooi' heeft beloofd
 • Jacques een nieuwe kleding spornsor heeft gevonden
 • hij nu in KNVB-kleding rond loopt
 • wij benieuwd zijn naar waar dat van de vrachtwagen is gevallen
 • Folkert iedereen bedankt voor de belangstelling en voor het ontvangen pretpakket
 • hij gister wel gewoon meetrainde
 • dit wel met gepaste inzet gebeurde
 • Wybo op de training erg zijn best deed
 • dit volgens Ron dan vooral bij het buikrollen moet hebben plaatsgevonden
 • Ron bij zijn projectenbaas gepromoveerd is
 • hij binnenkort wel CEO zal zijn
 • Aron (TC) bezig is met de voorbereiding van een technische middag voor clubscheidsrechters
 • dit nog wel in een vroeg stadium is
 • Willy, het is tenslotte zomertijd, gewoon in de korte broek kwam
 • het niet anders kan dan dat hij het koud heeft gehad op de terugweg
 • hij dit natuurlijk nooit zal bekennen
 • René met zijn nieuwe speeltje ook lid is geworden van de app-groep
 • er nog overwogen is om hem alleen een 'leesfunctie' te geven
 • Menno nog eens aan de tand is gevoeld over de mail van van de heer D uit E
 • Menno daar op zijn Mennoaans mee om is gegaan
 • hij namelijk tegen alle adviezen is >niets< heeft gedaan
 • Menno, tot nu toe, de meeste trainingsuren heeft gemaakt
 • Fred probeerde tussen de buien door te komen
 • dit niet lukte, hij gewoon midden in een bui zat
 • hij zijn telefoon niet regelmatig gebruikt 
 • nog steeds niet duidelijk is wat de realtie is tussen Jeroen en Manuel
 • wellicht het puntentellingsysteem van de opkomst binnenkort nog weer een keer moet worden aangepast
 • dit het weer is voor deze week ......

week 17.jpeg

Wist u dat .......

 • Jacques gelukkig na vorige week weer is vrijgelaten
 • er binnen de trainingsgroep na een ‘Careltje’ nu ook een ‘Sjakie’ is
 • Folkert het presteerde met 2 verschillende schoenen naar de training te komen
 • Jacques daarin ook zijn ervaringen heeft
 • Menno gister ook iets met schoenen had
 • hij na afloop van de training bijna naast zijn schoenen moest lopen
 • enkele onverlaten namelijk zijn schoenen hadden verstopt
 • Ruud niet altijd alles kan zeggen wat hij wil
 • ’zijn schoonvader namelijk ook lid van deze club is’
 • Ron voor de training aankondigde het rustig aan te willen gaan doen
 • het de vraag is of we daarvan iets hebben gemerkt
 • Carel na het seizoen op trainingskamp gaat
 • hij hiervoor IJmuiden aan Zee heeft uitgekozen 
 • we bij de training werden belaagd door kogelstoters, discuswerpers en speerwerpers
 • trainer Henk toch uiteindelijk een veilig plekje wist te vinden
 • Wybo het presteert een speler weer binnen de lijnen te duwen, die niet buiten de lijnen was geweest
 • (spel)regels soms moeilijk zijn
 • dit vooral komt omdat het spelregels zijn
 • deze ervaring afgelopen vrijdag is opgedaan Jay, Pim en Jeroen
 • door hen in ieder geval één doelstelling is gehaald
 • ze namelijk boven de HSV zijn geëindigd 
 • Pim na lang blessureled ook weer mee trainde
 • René zijn kleitabletten nu kan verkopen
 • hem hartelijk welkom wordt toegeroepen in de digitale wereld
 • de woensdag voor Fred een speciale avond is
 • hij namelijk gisteravond zijn nieuwste overhemd had aangetrokken
 • Willy, qua kleding, gister dacht aan een wielerwedstrijd mee te zullen doen
 • het niet duidelijk is of Aron aan het afvallen is 
 • de meningen daarover verdeeld zijn
 • het weer een stuk gezelliger is bij IJmond nu Henk W zijn trainingskleren weer heeft teruggevonden
 • geconcludeerd kan worden dat de trainingsopkomst gister zeer goed was
 • Henk M helemaal in zijn nopjes was
 • de auteur van deze rubriek hoopt iedereen volgende week weer te ontmoeten
 • dit het weer is voor deze week.......

 week16.jpeg

Wist u dat ..... 11 april 2018

 • Jacques voor het eerst dit jaar verstek liet gaan
 • hij overigens wel de koffie-ontvangst goed had laten regelen
 • Willy het mooie weer aangreep om gewoon weer in de korte broek op de fiets te verschijnen
 • Henk (onze trainer) ook niet op tijd voor de training kon zijn
 • hij op het veld werd vervangen door duo-trainers
 • Ron de warming-up voor zijn rekening nam en Willy de rest leidde 
 • Wybo zich weer verbaasde over de gebrekkige informatie stroom vanuit de KNVB
 • er een aantal niet regelmatig trainende leden verschenen
 • Carel met deze temperaturen weer uit zijn winterslaap was ontwaakt
 • Lars, met het oog op het klaverjassen, voor het eerst zijn gezicht weer liet zien
 • Henk W (bolle Henk) de rol van Heintje Davids op zich neemt
 • hij toch weer van plan is regelmatig te komen trainen
 • de gezelligheid hiermee zeker weer verhoogd wordt
 • Fred, gelet op het klaverjassen ook vroeg aanwezig aanwezig was
 • door de komst van Carel en Lars en de als gewoonlijk aanwezige Ruud en Ed, waren de zuiderlingen sterk vertegenwoordigd
 • Folkert voor het eerst de organisatie van het kaarten voor zijn rekening nam
 • ons ere-lid Piet met de eerste prijs aan de haal ging
 • Sander namens de winnaars (Cynthia en Jeroen) de prijs bij het kezen uitzocht
 • Menno kennelijk nu ook tijdens de training ‘kantoor houdt’
 • Menno de rol van auteur van deze rubriek in de afgelopen 4 weken uitstekend heeft waargenomen
 • we hem veel dank verschuldigd zijn
 • we hem ook veel sterkte wensen
 • het weer tijd wordt dat de ‘opkomst’ wordt geactualiseerd 
 • dit het weer is voor deze week ....

 week15 2.jpeg