Scheidsrechtersvereniging IJmond

Opgericht 21 augustus 1972

Wist u dat ...... 22 februari 2018

 • niet onvermeld mag blijven dat Rafaël vorige week het klaverjassen heeft gewonnen
 • hij daarop zeer trots is
 • er ook leden meer geïmporteerd zijn van voor de buis te zitten dan naar het klaverjassen te komen
 • Folkert naar nieuwe ideeen op zoek is voor de volgende kaartavond in april
 • hij van het bestuur carte-blanche heeft gekregen
 • René al een beetje zenuwachtig is voor de ledenvergadering van 14 maart
 • hij ondertussen Fred behoorlijk achter de broek zit
 • hij dit jaar alle keren nog bij DEM is langs geweest op de trainingsavond
 • Fred de hete rook ;-) in zijn nek voelt
 • dat bij DEM de waterbron weer kan worden aangeboord
 • Aron het wedstrijdrapport van Menno goed heeft bestudeerd
 • Menno apetrots op zijn rapport was
 • iedereen het mocht inzien 
 • er wel vaak het woord ‘passief’ in voorkwam
 • Ron nooit passief is
 • hij zich (op de achtergrond) weer met politiek bezighoudt
 • Pim nog wel hoopt dit seizoen weer in actie te komen
 • Ruud zoveel in de training heeft gegeven dat hij vroegtijdig het veld verliet
 • Henk Menno maande om bij de steigerung langzamer te starten
 • Henk daarop zelf het (verkeerde) voorbeeld gaf
 • bij Jacques het enthousiasme er gister afstraalde 
 • hij als eerste het traingsveld begaf
 • Willy in zijn jeugdig enthousiasme na afloop gewoon nog een extra rondje deed
 • Wybo de vormen van Henk W begint aan te nemen
 • hij komend weekend wel naar Ajax mag om te fluiten
 • de top-5 van 'de opkomst' zeer stabiel is
 • dit het weer is voor deze week.....

week 8.jpeg 

Wist u dat ...... 15 februari 2018

 • het weer op woensdagavonden ook nitet mee zit
 • de barre kou ook nu weer geen pretje was tijdens de training
 • er voor het kaarten wel een aantal mensen warm liep 
 • Fred daarvoor zelfs de wekker had gezet
 • zelfs Henk W en opa Piet uit het stee zijn gekomen
 • René deze avond Ad hoc de functie van kaart-coördinator invulde
 • Folkert de vacante functie van kaart-coördinator op zich gaat nemen
 • hij open staat om deze avond nog meer allure te geven
 • Cynthia als keezer wel met een prijs naar huis ging
 • Sander kennelijk niet weet dat je een gevulde doos niet op zijn kop moet houden
 • hij nu even het spelletje ,mens-erger-je-niet' moest spelen
 • Ron een verfrissende blik op de avond had
 • je door het kaarten niet altijd de hele avond aan tafel zit
 • het daarom lastig is om deze rubriek zinvol te vullen
 • wellicht onze andere redactieur deze rubriek nog wat kan aanvullen
 • het Willy wel opviel dat het deze week erg druk was bij sv Beverwijk
 • de ontwikkelingen ontwikkelingen bij sv Beverwijk hun secretaris voorbijgaan
 • Menno daarom binnenkort tijd en energie vrij heeft voor een functie bij sv IJmond
 • Henk M het te druk met klusjes had om mee te kaarten 
 • Menno door Henk W ter verantwoording werd geroepen
 • Menno vervolgens nog wel wat voor Valentijn kreeg
 • het niet bekend is of Jeroen sinds vorige week nog ruzie met een scheidsrechter heeft gehad
 • ons jongste en kleinste lid Renzo heeft laten blijken zijn mannetje te staan
 • hij in ieder geval ook in de app-groep is opgenomen
 • er misschien nog meer volgt

week7.jpeg

 

wist u dat ..... 8 februari 2018

 • de opkomst gister bedroevend was
 • dit niet alleen door de kou kwam
 • Jeroen namelijk van mening is dat een wedstrijd ook een goede oefening is
 • de aanwezige leden van sv IJmond het hier niet mee eens zijn
 • het dan ook niet onlogisch is dat hij moeite heeft met kleine mensen
 • de opkomst eigenlijk onder de minimum lag
 • afgesproken werd dat Menno dubbel zijn best zou gaan doen
 • hij dat inderdaad heeft gedaan
 • hij nu op 60% zat 
 • de intensiteit  de training op een veel hoger percentage zat
 • Ed bijna de pijp aan Maarten gaf
 • Ruud super fit is
 • hij met gemak een keukenverbouwinkje aan kan
 • Jacques ook superfit is
 • hij gister bij zijn werkgever een fitheidstest met goed gevolg aflegde
 • hij daarna bij de reguliere training ook zeker zijn mannetje stond
 • René een scherpe opmerking maakte over de schoenen van Folkert (zie vorige week)
 • Folkert zich verdedigde met het argument ging dat dit vanwege de kou was
 • een lage opkomst ook een korte rubriek tot gevolg heeft
 • dit het weer is voor deze week ....
 • er volgende week wordt geklaverjast

week6.jpeg

 

Wist u dat ..... 1 februari 2018

 • het gister een enerverende avond was
 • dit niets had te maken met de 80e verjaardag van Beatrix
 • het gesprek van de voorzitter niet het beoogde gevolg had
 • Folkert nog probeerde de situatie te sussen
 • Aad onvermurwbaar was
 • René verder ook nog voor een primeur zorgde
 • hij het presteerde om op één avond 2x naar DEM te komen
 • hij de 2e keer zelfs zijn hond meenam
 • het type hond een bijzonder benaam heeft
 • de familie Niesten precies weet wat hier bedoeld wordt
 • René voor deze actie geen extra punten krijgt
 • de lobby van Menno hiervoor ook geen resultaat heeft gehad
 • Pim slechts éën keer langs kwam om te vertellen dat zijn knieën overbelast zijn
 • niet duidelijk is waar dit van komt
 • hij nog maar één keer heeft getraind dit jaar
 • het ook niet zeker is of Rafaël zijn trainingsschoenen nog wel kan vinden
 • hij wel steeds langs komt, maar steeds niet mee traint
 • Wybo het adres van DEM ook weer in zijn TomTom terug heeft gevonden
 • Ed gister weer erg vrolijk was
 • zijn weekeinde namelijk weer was begonnen
 • Ruud deze ochtend vroeg moest beginnen met werken
 • hij daardoor waarschijnlijk geen tijd meer heeft gehad om ‘aan de dochter van Ed te zitten’
 • Sander ‘er zeker niet aan mag zitten’
 • hij er nu voor moet zorgen dat niemand aan de Nachtwacht zit
 • Menno er een hobby bij heeft
 • hij kennelijk zoete broodjes bakt
 • Willy gister liep alsof hij een turbo had
 • hij uit veiligheid zijn ronde groter maakte door op de baan te gaan lopen
 • hij daar de altleten voorbij liep alsof ze er niet waren
 • Henk M tegenwoordig aan de Beerenburg is
 • als Fred komt er direct een aantal leden vertrekt
 • dit alleen iets te maken heeft met zijn tijdstip van komen
 • Ron volgende week zijn zoon Chris wel,weer mee kan nemen
 • hij dan een maatje aantreft, namelijk de uit Heemskerk afkomstige Renzo
 • wij Renzo veel succes toewensen bij zijn carrière en bij sv IJmond
 • er een verzoek is aan de voorzitter om Renzo van het bestaan van deze rubriek op de hoogte te brengen 
 • dit het weer is voor deze week
 • week5.jpeg

wist u dat ..... 25 januari 2018

 • Folkert gister als een verzopen kat bij DEM aankwam
 • hij bij aankomst gelijk zijn droge trainingskleren aantrok
 • hij wilde voorkomen dat deze ook nat werden
 • hij daarom maar één rondje liep om toch het volle punt te halen
 • hij de door Jacques aangereikte handdoek nu ook niet hoefde te gebruiken
 • Willy veel verstandiger was om de juiste regenkleding aan te trekken
 • Rafael zo verstandig was om met de auto te komen en geen trainingskleren mee te nemen
 • Fred het verstandigst was door pas te komen toen het al weer droog was
 • IJmond een zeer open bestuurscultuur heeft
 • de kascommissie, bestaande uit Ron en Menno, zijn werk gewoon aan de stamtafel uitoefende
 • Ron daarbij een kleine omissie ontdekte
 • Ed nog genoeg tijd heeft om dat te herstellen
 • de jaarvergadering pas op 14 maart is
 • Ed en Ruud de terugvaart naar IJmuiden weer konden beginnen
 • Ruud overigens bij de KNVB wel een contract verlenging is aangeboden
 • Pim er tegenaan liep dat als je er een paar keer niet bent je tegen een enorme informatieachterstand oploopt
 • een week na de jaarvergadering er gemeenteraadsverkiezingen zijn
 • alle Heemskerkers dan hun stem kunnen uitbrengen op Menno
 • we sinds kort ook weten waarom Menno de titel 'meester' draagt
 • hierbij ook een blackbox een rol speelt
 • René voorlopig voor zijn eigen potje met eten moet zorgen
 • René, maar vooral ook Sophie, sterkte wordt toegewenst

 week 4.jpeg

wist u dat .... 18 januari 2018

 • er gister behoorlijk wat reuring was
 • niet iedereen weet wat hij wel en niet moet zeggen
 • het bestuur hier een schone taak heeft
 • er binnen de groep niet op een dubbeltje wordt gekeken
 • steeds meer ’bizondere’ biertjes worden gedronken
 • een mee-rijder voor de zekerheid het percentage checkte
 • de chauffeur daarna direct op ‘fris over ging’
 • een moeder een appje stuurde met het verzoek snel naar huis te komen
 • een ander lid weer bijzonder vroeg kwam
 • een schoonvader grenzeloos vertrouwen had in een lid van IJmond
 • een lid daar wel een zeer snode opmerking over maakte
 • er nog steeds gesold wordt met de geschonken cadeaus
 • er een iemand was die stellig beweerde dat ‘electriciën’ het oudste beroep ter wereld is
 • een lid er de brui aangeeft
 • een lid gisteren kwam en ging volgens het LIFO principe
 • er een lid is die overal verstand van heeft
 • er leden zijn die volgende week met wintersport vertrekken
 • de kascommissie bijeen is geroepen
 • er een lid is die zich overal probeert uit te lullen
 • er een lid is die geslaagd is voor zijn SOIII
 • je er bij moet zijn geweest om te weten over wie dit allemaal gaat

ijmond week 3.jpeg

 

 

 

 

Wist u dat ..... 11 januari 2018

 • de opkomst gister aanmerkelijk kleiner was dan vorig jaar
 • dit ook gold voor het aantal personen dat de trainingsschoenen aantrok
 • deze partiële afwezigheid Michael een baan heeft opgeleverd
 • Michael vanochtend ook groots Dagblad Kennemerland opsierde
 • Aad de weelde van het koploperschap niet aan kon
 • Jeroen bij zijn nieuwe baan zo aan zijn stoel is vastgekleefd dat hij standaard te laat op de training komt
 • trainer Henk hem daarbij laatst zo boos heeft aangekeken dat Jeroen nu spontaan toch eerst met de warming-up begint
 • het heel bijzonder was dat Willem en Yvonne kwamen koffiedrinken
 • Yvonne met name heel blij verrast was met de ontvangen kaart vorige week
 • ze nog wel wist wat de datum 1 maart inhield
 • ze dat op het laatste moment ook nog met Menno kon delen
 • Menno stilzwijgend akkoord is gegaan met de benoeming in de feestcommissie
 • het er op lijkt dat Sander hierin zijn compagnon zal zijn
 • je je nog wel moet afvragen of een boek nog wel van deze tijd is
 • Sander de uitdaging van vorige week bijna op universitair heeft opgepakt
 • hij in ieder geval tot de conclusie is gekomen dat het getal van 52 niet kan worden verbeterd
 • zijn stelling is dat het wel had gekund als de trainingsavond op donderdag was geweest
 • hij Folkert van dit laatste nog niet heeft kunnen overtuigen
 • het wel logisch is dat Rafaël tegenwoordig op de elektrische fiets komt
 • hij namelijk ook overigens super mobiel is met auto’s, motoren etc.
 • hij er ook voor heeft gezorgd dat de cadeautjes van Aad zich kunnen (voort)bewegen
 • er diverse bestuurlijke ’onder onsjes’ waren
 • René en Ruud het er maar druk mee hadden
 • ook Aron hierbij werd betrokken
 • Ruud zijn rapporteurs-notitie-blokje in de wilgen heeft gehangen
 • Jacques uit de lief-en-leed-pot ook nog een presentje kreeg voor zijn geweldige service in 2017
 • Fred nu al bijna een record vestigde
 • hij hiervoor een geldige reden had
 • dit het weer is voor deze week ......

ijmond week 2a.jpeg

Wist u dat ...... 4 januari 2018

 • de redactie van deze rubriek iedereen een gezond en voorspoedig 2018 toewenst
 • Folkert op persoonlijke titel Menno ook nog veel snelheid toewenste
 • hij ook nog wenste dat Aad veel wijsheid kreeg
 • Aad voor Menno nog een verrassing in petto had
 • hij Menno een gouden fluit overhandigde omdat Menno in 2017 het vaakst op de training is geweest 
 • René in zijn rol als voorzitter ook iedereen veel gezondheid toewenste
 • hij natuurlijk ook nog stilstand bij het overlijden van ons ere-lid Janko
 • veel van onze leden de nieuwjaarsreceptie hebben bezocht
 • ook Willem Bouwman de weg naar DEM had gevonden
 • Jacques weer heeft aangegeven als gastheer tijdig voor de koffie te zullen zorgen in 2018
 • Carel ook speciaal voor de receptie uit het zuiden was overgevlogen
 • Fred dacht dat hij er met een algemene zwaai met zijn armen iedereen gelukkig nieuwjaar kon toewensen 
 • Henk M deze eerste training Ed, Ruud, Folkert, Wybo, Jacques, Menno, Aad, Willy, Michael, Jay kon verwelkomen
 • de jonkies Michael en Jay om diverse redenen snel afhaakten
 • Michael eerder wegging om te kijken of zijn jasje nog wel goed hing
 • Aad dus alfabetisch boven aan staat in de opkomstlijst over 2018
 • Henk W toeschouwer was, en het maar moeilijk warm kon krijgen langs de lijn
 • Wybo nog een appletje voor de dorst heeft overgehouden
 • hij nu altijd op tijd kan zijn
 • Rafael volgende week eindelijk weer zijn salaris kan verdienen
 • Sander en Cynthia de familie Ooijkaas vertegenwoordigden
 • Paul fungeeede als chauffeur voor Opa Piet
 • Aron ondanks dat hij dit jaar al jarig is geweest, nog niet zijn rekentoets heeft gehaald
 • Ron en Jeroen niet op tijd konden zijn voor de training maar later nog wel verschenen
 • Willy zijn rol als commissielid Lief-en-leed al weer op zich heeft genomen 
 • hij echter niet meer als postbode hoeft op te treden
 • Volgende week deze rubriek wel weer wat langer is

 week 1 IJmond.jpeg

Wist u dat ...... 28 december 2017

 • de trainjngsgroep bestaat uit eigengereide persoonlijkheden
 • de bereidheid om te komen trainen niet erg groot bleek te zijn
 • dit de voorzitter van de TC noopte om de training af te gelasten
 • nadien Menno, Jeroen en Chris en aankwamen
 • de groep nadien ondanks de afgelasting toch ging trainen 
 • Ron toen ook gewoon meedeed
 • Chris door de trainer niet werd gespaard
 • gebrukkelijk is dat de trainer een soort verlaat kerstpakket krijgt
 • Willy hier voor had gezorgd
 • Henk de hierin ook verpakte kerststol aan de groep aanbood om op te smkkelen 
 • ook Martien kreeg een blijk van waardering dat hij Jacques altijd komt aflossen
 • Menno kreeg een bierpakket omdat hij de opkomstlijst heeft gewonnen in 2017
 • Menno zich vervolgens van zijn sociale kant liet zien
 • hij een deel van zijn pakket doorgaf aan Fred
 • Fred het nagenoeg mogelijke heeft bereikt
 • hij alle woensdagen in 2017 is geweest 
 • dit een niet verbeterbaar record is
 • Sander nog gaat onderzoeken of deze stelling juist is
 • Menno ook Folkert een deel van zijn pakket afstond
 • deze al jaren deze lijst bijhoudt 
 • Aron bij A.C. Tion langs is geweest om de verlichting van zijn fiets in orde te brengen
 • het er voorlopig naar uitziet dat hij zijn winterbanden nog niet echt nodig heeft
 • Rafael voor de operatie aan zijn hand gelukkig niet naar Zwolle woonde
 • René verwacht er volgende week niet te zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst
 • hij namelijk een staatslot heeft gekocht
 • hij wel hoopt dat alle andere leden er woensdag de 3e januari van 2018 zijn
 • de redactie iedereen een prettige jaarwisseling wenst
 • dit het weer is voor dit jaar ......
 • er nog meer statistische info komt

week52 opkomst.jpeg 

 Hall of fame.jpeg

ranglijst.jpeg

 

fb icon 325x325covs koninklijke nederlandse voetbalbond knvb by mrmau d52tze0 Scheidsrechtersvereniging IJmond 2018

 

Ereleden SV IJmond: Janko Stumpe+